ارائه نرم افزار و فایل های متنی lارائه نرم افزار و فایل های متنی http://www.robook.ir 2019-10-15T16:44:42+01:00 text/html 2019-07-08T22:39:49+01:00 www.robook.ir Master of IT اصول سرپرستی سازمان ها http://www.robook.ir/post/11 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><font style=""><span style="transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: linear; transition-property: all; padding: 2px; font-size: 13px;">اصول سرپرستی سازمان ها</span></font></h1><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-7-7-14-55-27-197.jpg" alt="اصول سرپرستی سازمان ها" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">420 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">72</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">اصول سرپرستی سازمان ها</p><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br></p><p class="des" style="font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275167" target="_blank" title="دانلود" style=""><font size="4">دانلود</font></a></p><div class="clear" style="transition: all 0.3s linear 0s; clear: both; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"></div><center style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="buy byekan" style="user-select: auto !important; font-family: BYekan; font-size: 18px; color: rgb(0, 139, 238);"><br></p><p class="buy byekan" style="user-select: auto !important; font-family: BYekan; font-size: 18px; color: rgb(0, 139, 238);"><br></p></center> text/html 2019-07-08T06:28:55+01:00 www.robook.ir Master of IT آموزش برنامه نویسی SQL Server http://www.robook.ir/post/9 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-275168-آموزش-برنامه-نویسی-SQL-Server.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; font-size: 13px; text-decoration-line: none; user-select: auto !important;"><font color="#ffffff">آموزش برنامه نویسی SQL Server</font></a></h1><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-7-7-20-39-51-440.png" alt="آموزش برنامه نویسی SQL Server" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">683 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">86</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">آموزش برنامه نویسی SQL Server</p><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br></p><p class="des" style="font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275168" target="_blank" title="دانلود" style=""><font size="4" color="#ffffff">دانلود</font></a></p> text/html 2019-07-08T06:27:32+01:00 www.robook.ir Master of IT آموزش HTML http://www.robook.ir/post/8 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-275165-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-HTML.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; font-size: 13px; text-decoration-line: none; user-select: auto !important;"><font color="#ffffff">آموزش HTML</font></a></h1><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-7-5-19-7-59-797.jpg" alt="آموزش HTML" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">1317 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">123</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">کتاب جامع آموزش HTML</p><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br></p><p class="des" style="font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275165" target="_blank" title="دانلود" style=""><font style="" size="4" color="#ffffff">دانلود</font></a></p> text/html 2019-07-08T06:25:14+01:00 www.robook.ir Master of IT آموزش برنامه نویسی سی شارپ http://www.robook.ir/post/7 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-275163-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; font-size: 13px; text-decoration-line: none; user-select: auto !important;"><font color="#ffffff">آموزش برنامه نویسی سی شارپ</font></a></h1><br><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-7-5-17-27-57-535.png" alt="آموزش برنامه نویسی سی شارپ" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br>حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">5119 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">238</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">آموزش برنامه نویسی پیشرفته سی شارپ</p><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br></p><p class="des" style="font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275163" target="_blank" title="دانلود" style=""><font size="4" style="" color="#ffffff">دانلود</font></a></p><div class="clear" style="transition: all 0.3s linear 0s; clear: both; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"></div><center style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="buy byekan" style="user-select: auto !important; font-family: BYekan; font-size: 18px; color: rgb(0, 139, 238);"><br></p></center> </div> text/html 2019-07-08T06:23:22+01:00 www.robook.ir Master of IT مقدمه ای بر OpenGL در ++C http://www.robook.ir/post/6 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-275161-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-OpenGL-%D8%AF%D8%B1-C.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; font-size: 13px; text-decoration-line: none; user-select: auto !important;"><font color="#ffffff">مقدمه ای بر OpenGL در ++C</font></a></h1><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-7-5-16-4-27-10.png" alt="مقدمه ای بر OpenGL در ++C" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">687 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">30</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">مقدمه ای بر OpenGL در C ، آموزش OpenGL در C</p><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br></p><p class="des" style="font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275161" target="_blank" title="دانلود" style=""><font size="4" style="" color="#ffffff">دانلود</font></a></p> text/html 2019-07-08T06:08:13+01:00 www.robook.ir Master of IT روش ها و فنون تدریس http://www.robook.ir/post/5 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-275160-روشها-فنون-تدریس.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; font-size: 13px; text-decoration-line: none; user-select: auto !important;"><font color="#ffffff">روش ها و فنون تدریس</font></a></h1><img class="img" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/default2.jpg" alt="روش ها و فنون تدریس" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرم<font color="#ffffff">ت فایل:&nbsp;</font></span><font color="#ffffff"><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">pdf</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">3217 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; user-select: auto !important;">55</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span></font><div><br></div><div><p class="des" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; user-select: auto !important;">آموزش راهکارها و فنون روش تدریس ، قابل استفاده برای تمامی مقاطع مدارس ، دانشگاه و آموزشگاه ها</p><p class="des" style="color: rgb(56, 75, 100); font-family: Tahoma; user-select: auto !important;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=275160" target="_blank" title="دانلود"><font size="4">دانلود</font></a></p> </div> </div> text/html 2019-05-31T20:19:28+01:00 www.robook.ir Master of IT رازهایی عملی برای موفقیت http://www.robook.ir/post/4 <font style="text-decoration-line: none; font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);" size="4" color="#ffffff">&nbsp; &nbsp; &nbsp;رازهایی عملی برای موفقیت</font><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-273618-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA.aspx" style="text-decoration-line: none; text-align: right;"><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(135, 135, 135); background-color: rgb(4, 1, 4);"><img alt="رازهایی عملی برای موفقیت" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-2-22-3-4-14-735.jpg"></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" style="" size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></a><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" face="Mihan-Koodak" style=""><span style="text-align: right;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">pdf</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">673 کیلوبایت</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">90</span></font><span style="text-decoration-line: none; text-align: right;"><font color="#000000" style="" size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-273618-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA.aspx" style="text-decoration-line: none; text-align: right;"><br><br></a></font></span><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=273618" target="" title=""><font size="4">دانلود</font></a></span><span style="text-decoration-line: none; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000" style="" size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-273618-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA.aspx" style="text-decoration-line: none; text-align: right;"><br></a></font></span><br> text/html 2019-05-31T20:18:14+01:00 www.robook.ir Master of IT فال نامه حافظ http://www.robook.ir/post/3 <span style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="">فال نامه حافظ برای کامپیوتر</font></span><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><img alt="فال نامه حافظ" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/2019-2-22-17-15-36-944.jpg" class="img" style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="text-align: right;">از حالت فشرده خارج کرده و استفاده کنید</span><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=273621" style="text-decoration-line: none; text-align: right;"><br><br>دانلود</a></font><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"> text/html 2019-05-31T20:15:55+01:00 www.robook.ir Master of IT روش های تدریس روش استقرایی http://www.robook.ir/post/2 <div class="C-post" style="width: 530px; overflow: hidden;"><div class="CenterPost" style="padding: 10px 15px 5px; background-image: url(&quot;post2.png&quot;); background-position: right center; background-size: initial; background-repeat: repeat-y; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px;"><h1 style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/product-273617-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A.aspx" style="text-decoration-line: none;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="3" color="#ffffff">روش های تدریس روش استقرایی</font></a></h1><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><span style="font-size: 10.6667px; color: rgb(198, 198, 198);"><img alt="روش های تدریس روش استقرایی" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/default13.jpg" class="img" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"></span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><font size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" style=""><span style="text-align: right;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">pptx</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">110 کیلوبایت</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">22</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"></font></font><p class="des" style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">پاورپوینت روش تدریس استقرایی<br><br><br><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=273617" style="text-decoration-line: none;">دانلود</a></font></p><div style="font-size: 8pt; color: rgb(198, 198, 198); background-color: initial;"><br></div><span style="font-size: 10.6667px; color: rgb(198, 198, 198);"><blogpostcategoriesblock style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"></blogpostcategoriesblock></span></div></div> text/html 2019-05-31T20:11:25+01:00 www.robook.ir Master of IT بررسی علوم تجربی پایه دوم ابتدایی http://www.robook.ir/post/1 <span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="text-decoration-line: underline; background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" style="">بررسی علوم تجربی پایه دوم ابتدایی</font></span></span><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><img alt="بررسی علوم تجربی پایه دوم ابتدایی" src="http://sellsoftware.sellu.ir/files/product-images/default11.jpg" class="img" style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" face="Mihan-Koodak"><br style="text-align: right;"><font size="3" style=""><span style="text-align: right;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">pdf</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">4906 کیلوبایت</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="text-align: right;">120</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><a href="http://sellsoftware.sellu.ir/card.aspx?productid=273616" style="text-decoration-line: none; text-align: right;">دانلود</a></font></font><br style="color: rgb(198, 198, 198); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(4, 1, 4);">